Notification

×

Iklan

SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE GLOBAL TIMUR NEWS

Iklan

SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE GLOBAL TIMUR NEWS

š‘°š’Œš’‚š’•š’‚š’ š‘¾š’‚š’“š’•š’‚š’˜š’‚š’ š‘¶š’š’š’Šš’š’† (š‘°š‘¾š‘¶) š‘©š’–š’Œš’‚ š‘·š’–š’‚š’”š’‚ š‘©š’‚š’“š’”š’‚š’Žš’‚ š‘²š’‚š’‘š’š’š’“š’†š’” š’…š’‚š’ š‘·š‘±š‘¼ š‘Æš’‚š’š’–š’•.

Jumat, 15 Maret 2024 | 08:54 WIT Last Updated 2024-03-15T00:31:53Z
Foto : sinergitas wartawan Halut buka puasa bersama dengan Polres Halut

š‘Æš’‚š’š’–š’•
- š‘®š’š’š’ƒš’‚š’tš’Šš’Žš’–š’“.cš’š’Ž - š‘Æš’‚š’š’–š’• - š‘®š’š’š’ƒš’‚š’š’•š’Šš’Žš’–š’“.š’„š’š’Ž - š‘©š’–š’š’‚š’ š‘ŗš’–š’„š’Š š‘¹š’‚š’Žš’‚š’…š’‚š’ šŸšŸ’šŸ’šŸ“ š‘Æš’Šš’‹š’“š’Šš’‚š’‰/šŸšŸŽšŸšŸ’ š‘“š’‚š’”š’†š’‰š’Š, š‘²š’†š’‘š’‚š’š’‚ š‘²š’†š’‘š’š’š’Šš’”š’Šš’‚š’ š‘¹š’†š’”š’š’“ (š‘²š’‚š’‘š’š’š’“š’†š’”) š‘Æš’‚š’š’Žš’‚š’‰š’†š’“š’‚ š‘¼š’•š’‚š’“š’‚ š‘Øš‘²š‘©š‘· š‘“š’š’‰. š’š’–š’š’‡š’Šš’Œš’‚š’“ š‘°š’”š’Œš’‚š’š’…š’‚š’“, š‘ŗ.š‘°.š‘²., š‘“š‘Æ, š‘«š’Šš’…š’‚š’Žš’‘š’Šš’š’ˆš’Š š‘¾š’‚š’Œš’‚ š‘·š’š’š’“š’†š’” š‘Æš’‚š’š’–š’• š‘²š’š’Žš’‘š’š’ š‘Øš’š’…š’“š’†š’‚š’” š‘Øš’…š’Š š‘­š’†š’ƒš’“š’Šš’‚š’š’•š’, š‘Ø.š‘“š’…., š‘°š‘²., š‘ŗ.š‘°.š‘², š’Žš’†š’š’ˆš’‚š’‹š’‚š’Œ š’ƒš’–š’Œš’‚ š’‘š’–š’‚š’”š’‚ š’ƒš’†š’“š’”š’‚š’Žš’‚ (š‘©š‘¼š‘²š‘©š‘¬š‘¹) š‘°š’š’”š’‚š’ š‘·š’†š’“š’” š’šš’‚š’š’ˆ š’•š’†š’“š’ˆš’‚š’ƒš’–š’š’ˆ š’…š’‚š’š’‚š’Ž š‘°š’Œš’‚š’•š’‚š’ š‘¾š’‚š’“š’•š’‚š’˜š’‚š’ š‘¶š’š’š’Šš’š’† (š‘°š‘¾š‘¶) š‘²š’‚š’ƒš’–š’‘š’‚š’•š’†š’ š‘Æš’‚š’š’Žš’‚š’‰š’†š’“š’‚ š‘¼š’•š’‚š’“š’‚. š‘²š’‚š’Žš’Šš’” (šŸšŸ’/šŸŽšŸ‘/šŸšŸŽšŸšŸ’) š’…š’Š š‘¹š‘“. š‘­š’‚š’Žš’Šš’š’š, š‘±š’‚š’š’‚š’ š‘²š’†š’Žš’‚š’Œš’Žš’–š’“š’‚š’, š‘»š’š’ƒš’†š’š’, š‘Æš’‚š’š’Žš’‚š’‰š’†š’“š’‚ š‘¼š’•š’‚š’“š’‚.


š‘¼š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’š’Šš’ š’Œš’†š’‰š’‚š’“š’Žš’š’š’Šš’”š’‚š’ š’‚š’š’•š’‚š’“š’‚ š‘·š’š’š’“š’Š š’…š’‚š’ š’‚š’˜š’‚š’Œ š‘“š’†š’…š’Šš’‚, š’”š’†š’“š’•š’‚ š’Œš’†š’Žš’Šš’•š’“š’‚š’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’ƒš’†š’“š’Œš’†š’š’‚š’š’‹š’–š’•š’‚š’. š‘ŗš’†š’š’‚š’Šš’ š‘²š’‚š’‘š’š’š’“š’†š’” š’…š’‚š’ š‘¾š’‚š’Œš’‚ š‘·š’š’š’“š’†š’” š‘Æš’‚š’š’Žš’‚š’‰š’†š’“š’‚ š‘¼š’•š’‚š’“š’‚, š‘°š’”š’•š’“š’Š š‘²š’‚š’‘š’š’š’“š’†š’” š‘°š’ƒš’– š‘«š’Šš’š’‚ š’š’–š’š’‡š’Šš’Œš’‚š’“ š’‹š’–š’ˆš’‚ š’‰š’‚š’…š’Šš’“ š’ƒš’†š’“š’”š’‚š’Žš’‚, š‘²š’‚š’”š’‚š’• š‘°š’š’•š’†š’š’Œš’‚š’Ž š‘·š’š’š’“š’†š’” š‘Æš’‚š’š’–š’• š‘Øš‘²š‘· š‘®š’–š’š’•š’–š’“ š‘¾š’‚š’‰š’šš’– š‘ŗš’†š’•š’šš’‚š’˜š’‚š’, š‘ŗ.š‘».š‘²., š‘ŗ.š‘°.š‘²., š‘²š’‚š’”š’‚š’• š‘¹š’†š’”š’Œš’“š’Šš’Ž š‘°š’‘š’•š’– š‘“.š‘»š’‰š’š’‰š’‚ š‘Øš’š’‰š’‚š’…š’‚š’“, š‘ŗ.š‘ŗš’š’”.š‘“.š‘ŗš’Š, š‘²š’‚š’”š’‚š’• š‘³š’‚š’š’•š’‚š’” š‘°š’‘š’•š’– š‘°š’ƒš’“š’‚š’‰š’Šš’Ž š‘“š’‚š’‘š’‘š’†, š‘²š’‚š’ƒš’‚š’ˆš’š’š’ˆ š‘Øš‘²š‘· š‘»š’‰š’†š’š’…š’š’“š’Šš’” š‘±š’‰š’š’ š‘¾š’‚š’•š’•š’Šš’Žš’†š’š’‚, š’‹š’–š’ˆš’‚ š’‰š’‚š’…š’Šš’“ š’…š’‚š’š’‚š’Ž š‘©š’–š’Œš’‚ š‘·š’–š’‚š’”š’‚ š’ƒš’†š’“š’”š’‚š’Žš’‚.
š‘«š’‚š’š’‚š’Ž š’Œš’†š’”š’†š’Žš’‘š’‚š’•š’‚š’ š’Šš’•š’–, š‘²š’‚š’‘š’š’š’“š’†š’” š’Žš’†š’š’šš’‚š’Žš’‘š’‚š’Šš’Œš’‚š’ š’–š’„š’‚š’‘š’‚š’ š’•š’†š’“š’Šš’Žš’‚š’Œš’‚š’”š’Šš’‰ š’Œš’†š’‘š’‚š’…š’‚ š’‚š’˜š’‚š’Œ š’Žš’†š’…š’Šš’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’•š’†š’š’‚š’‰ š’Žš’†š’š’–š’‚š’š’ˆš’Œš’‚š’ š’˜š’‚š’Œš’•š’– š’–š’š’•š’–š’Œ š’…š’‚š’‘š’‚š’• š’ƒš’†š’“š’”š’Šš’š’‚š’•š’–š’“š’‚š’‰š’Žš’Š š’‘š’‚š’…š’‚ š‘©š’–š’š’‚š’ š‘ŗš’–š’„š’Š š‘¹š’‚š’Žš’‚š’…š’‰š’‚š’ š‘»š’‚š’‰š’–š’ šŸšŸŽšŸšŸ’ š’Šš’š’Š š’šš’‚š’š’ˆ š’•š’†š’š’‚š’‰ š’Žš’†š’š’ˆš’Šš’Œš’‚š’• š’Œš’Šš’•š’‚ š’”š’†š’Žš’–š’‚ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’‰š’‚š’•š’Š. 


“š‘»š’†š’“š’Šš’Žš’‚š’Œš’‚š’”š’Šš’‰ š’Œš’†š’‘š’‚š’…š’‚ š’•š’†š’Žš’‚š’-š’•š’†š’Žš’‚š’ š’Žš’†š’…š’Šš’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’Žš’†š’š’–š’‚š’š’ˆš’Œš’‚š’ š’˜š’‚š’Œš’•š’–š’š’šš’‚ š’‰š’‚š’…š’Šš’“ š’…š’‚š’š’‚š’Ž š‘©š’†š’“š’ƒš’–š’Œš’‚ š‘·š’–š’‚š’”š’‚ š’…š’‚š’ š’”š’Šš’š’‚š’•š’–š’“š’‚š’‰š’Žš’Š š’Šš’š’Š, š’”š’†š’Žš’š’ˆš’‚ š’Œš’†š’Žš’Šš’•š’“š’‚š’‚š’ š’Šš’š’Š š’•š’†š’“š’–š’” š’•š’†š’“š’‹š’‚š’š’Šš’," š’–š’š’ˆš’Œš’‚š’‘ š‘²š’‚š’‘š’š’š’“š’†š’” š‘Æš’‚š’š’Žš’‚š’‰š’†š’“š’‚ š‘¼š’•š’‚š’“š’‚. š‘³š’†š’ƒš’Šš’‰ š’š’‚š’š’‹š’–š’•, š‘·š’“š’Šš’‚ š‘²š’†š’š’‚š’‰š’Šš’“š’‚š’ š‘²š’š’•š’‚ š‘·š’‚š’š’–, š’šš’‚š’š’ˆ š’‘š’†š’“š’š’‚š’‰ š’ƒš’†š’“š’Œš’‚š’“š’Šš’“ š’…š’Š š’‹š’‚š’‹š’‚š’“š’‚š’ š‘·š’š’š’…š’‚ š‘±š’‚š’˜š’‚ š‘»š’†š’š’ˆš’‚š’‰  š’Šš’š’Š š’ƒš’†š’“š’‰š’‚š’“š’‚š’‘ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’Œš’†š’ˆš’Šš’‚š’•š’‚š’ š’”š’Šš’š’‚š’‰š’•š’–š’“š’‚š’‰š’Žš’Š š’Šš’š’Š, š’ƒš’Šš’”š’‚ š’•š’†š’“š’‹š’‚š’š’Šš’ š’‰š’–š’ƒš’–š’š’ˆš’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’ƒš’‚š’Šš’Œ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’‚š’˜š’‚š’Œ š’Žš’†š’…š’Šš’‚ š’–š’š’•š’–š’Œ š’ƒš’†š’“š’”š’‚š’Žš’‚-š’”š’‚š’Žš’‚ š’ƒš’†š’“š’”š’Šš’š’†š’“š’ˆš’Š š’…š’‚š’ š’ƒš’†š’“š’Œš’š’š’‚š’ƒš’š’“š’‚š’”š’Š š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’Žš’‚š’‹š’–š’Œš’‚š’ š‘²š’‚š’ƒš’–š’‘š’‚š’•š’†š’ š‘Æš’‚š’š’Žš’‚š’‰š’†š’“š’‚ š‘¼š’•š’‚š’“š’‚ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’Œš’‚š’“š’šš’‚-š’Œš’‚š’“š’šš’‚ š’•š’–š’š’Šš’”š’‚š’ š’‘š’†š’Žš’ƒš’†š’“š’Šš’•š’‚š’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’Žš’†š’š’ˆš’†š’…š’–š’Œš’‚š’”š’Š š’Žš’‚š’”š’šš’‚š’“š’‚š’Œš’‚š’• š’…š’Š š‘©š’–š’Žš’Š š‘Æš’Šš’ƒš’–š’‚š’š’‚š’Žš’ š’Šš’š’Š š’‚š’ˆš’‚š’“ š’ƒš’†š’“š’ƒš’–š’‚š’• š’šš’‚š’š’ˆ š’•š’†š’“š’ƒš’‚š’Šš’Œ.  


"š‘¾š’‚š’“š’•š’‚š’˜š’‚š’ š’ƒš’Šš’”š’‚ š’Šš’Œš’–š’• š’”š’†š’“š’•š’‚ š’…š’‚š’š’‚š’Ž š’Œš’†š’ˆš’Šš’‚š’•š’‚š’ š‘·š’‚š’•š’“š’š’š’Š š’ƒš’†š’“š’”š’‚š’Žš’‚, š’”š’†š’‰š’Šš’š’ˆš’ˆš’‚, š’š’‚š’š’•š’Šš’š’šš’‚ š’š’†š’˜š’‚š’• š’‘š’†š’Žš’ƒš’†š’“š’Šš’•š’‚š’‚š’, š’Žš’‚š’”š’šš’‚š’“š’‚š’Œš’‚š’• š’ƒš’Šš’”š’‚ š’Žš’†š’š’ˆš’†š’•š’‚š’‰š’–š’Š š’‚š’‘š’‚ š’”š’‚š’‹š’‚ š’‘š’†š’Œš’†š’“š’‹š’‚š’‚š’ š‘·š’š’š’Šš’”š’Š š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’š’„š’Šš’‘š’•š’‚š’Œš’‚š’ š’”š’Šš’•š’–š’‚š’”š’Š š’šš’‚š’š’ˆ š’‚š’Žš’‚š’ š’…š’‚š’ š’Œš’š’š’…š’–š’”š’Šš’‡ š’…š’Š š’˜š’Šš’š’‚š’šš’‚š’‰ š’‰š’–š’Œš’–š’Ž š‘·š’š’š’“š’†š’” š‘Æš’‚š’š’Žš’‚š’‰š’†š’“š’‚ š‘¼š’•š’‚š’“š’‚," š’–š’‹š’‚š’“ š‘²š’‚š’‘š’š’š’“š’†š’”. (š’€š’‚š’š’”š’†š’).
×
Berita Terbaru Update