Notification

×

Iklan

SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE GLOBAL TIMUR NEWS

Iklan

SELAMAT DATANG DI MEDIA ONLINE GLOBAL TIMUR NEWS

š‘«š’‚š’š’…š’Šš’Ž šŸšŸ“šŸŽšŸ–/š‘»š’š’ƒš’†š’š’ š‘©š’†š’“š’Š š‘“š’š’•š’Šš’—š’‚š’”š’Š š‘²š’†š’‘š’‚š’…š’‚ š‘Ŗš’‚š’”š’Šš’” š‘»š’‚š’Žš’•š’‚š’Žš’‚ š‘»š‘µš‘°-š‘Øš‘«.

Kamis, 14 Maret 2024 | 13:41 WIT Last Updated 2024-03-14T05:05:52Z

Foto : Dandim Tobelo beri motifasi pada casis

š‘Æš’‚š’š’–š’•
- š‘®š’š’š’ƒš’‚š’tš’Šš’Žš’–š’“.com - š‘²š’š’Žš’‚š’š’…š’‚š’ š‘²š’š’…š’Šš’Ž šŸšŸ“šŸŽšŸ–/š‘»š’š’ƒš’†š’š’ š‘³š’†š’•š’Œš’š’ š‘°š’š’‡ š‘«š’‚š’—š’Šš’• š‘ŗš’–š’•š’“š’Šš’”š’š’ š‘ŗš’Šš’“š’‚š’Šš’•, š‘ŗ.š‘¬, š’Žš’†š’Žš’ƒš’†š’“š’Šš’Œš’‚š’ š’‘š’†š’š’ˆš’‚š’“š’‚š’‰š’‚š’ š’…š’‚š’ š’Žš’š’•š’Šš’—š’‚š’”š’Š š’Œš’†š’‘š’‚š’…š’‚ š’‘š’†š’Žš’–š’…š’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’‚š’Œš’‚š’ š’Žš’†š’š’ˆš’Šš’Œš’–š’•š’Š š’•š’†š’” š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š‘Ŗš’‚š’š’š’ š‘ŗš’Šš’”š’˜š’‚ (š‘Ŗš’‚š’”š’Šš’”) š‘»š’‚š’Žš’•š’‚š’Žš’‚ š‘»š‘µš‘° š‘Øš‘«, š’ƒš’†š’“š’•š’†š’Žš’‘š’‚š’• š’…š’Š š’‚š’–š’š’‚ š‘“š’‚š’Œš’š’…š’Šš’Ž šŸšŸ“šŸŽšŸ–/š‘»š’š’ƒš’†š’š’ š‘±š’‚š’š’‚š’ š‘²š’‚š’˜š’‚š’”š’‚š’ š‘·š’†š’Žš’†š’“š’Šš’š’•š’‚š’‰š’‚š’ š‘«š’†š’”š’‚ š‘“š‘²š‘Ŗš‘“ š‘²š’†š’„š’‚š’Žš’‚š’•š’‚š’ š‘»š’š’ƒš’†š’š’ š‘²š’‚š’ƒš’–š’‘š’‚š’•š’†š’ š‘Æš’‚š’š’Žš’‚š’‰š’†š’“š’‚ š‘¼š’•š’‚š’“š’‚, š‘²š’‚š’Žš’Šš’” (šŸšŸ’/šŸŽšŸ‘/šŸšŸŽšŸšŸ’).


š‘«š’‚š’š’…š’Šš’Ž šŸšŸ“šŸŽšŸ–/š‘»š’š’ƒš’†š’š’ š‘³š’†š’•š’Œš’š’ š‘°š’š’‡ š‘«š’‚š’—š’Šš’• š‘ŗš’–š’•š’“š’Šš’”š’š’ š‘ŗš’Šš’“š’‚š’Šš’•, š‘ŗ.š‘¬ š’Žš’†š’š’ˆš’‚š’•š’‚š’Œš’‚š’, š’Œš’†š’ˆš’Šš’‚š’•š’‚š’ š’Šš’š’Š š’Žš’†š’“š’–š’‘š’‚š’Œš’‚š’ š’”š’‚š’š’‚š’‰ š’”š’‚š’•š’– š’ƒš’†š’š’•š’–š’Œ š’…š’–š’Œš’–š’š’ˆš’‚š’ š’Œš’†š’‘š’‚š’…š’‚ š’ˆš’†š’š’†š’“š’‚š’”š’Š š’Žš’–š’…š’‚, š’–š’š’•š’–š’Œ š’ƒš’†š’“š’ˆš’‚š’ƒš’–š’š’ˆ š’…š’‚š’ š’Žš’†š’š’ˆš’‚š’ƒš’…š’Šš’Œš’‚š’ š’…š’Šš’“š’Š š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š‘»š‘µš‘° š’Žš’†š’š’‚š’š’–š’Š š‘·š’†š’š’…š’‚š’‡š’•š’‚š’“š’‚š’ š‘Ŗš’‚š’”š’Šš’” š‘»š’‚š’Žš’•š’‚š’Žš’‚ š‘»š‘µš‘° š‘Øš‘« š‘»š’‚š’‰š’–š’ šŸšŸŽšŸšŸ’.


"š‘¼š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š’”š’†š’š’“š’‚š’š’ˆ š’‘š’“š’‚š’‹š’–š’“š’Šš’• š’•š’Šš’…š’‚š’Œš’š’‚š’‰ š’Žš’–š’…š’‚š’‰, š’‰š’‚š’“š’–š’” š’‚š’…š’‚ š’‘š’†š’“š’”š’Šš’‚š’‘š’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’„š’–š’Œš’–š’‘ š’…š’‚š’ š’Žš’‚š’•š’‚š’š’ˆ". 


š‘¼š’š’•š’–š’Œ š’Šš’•š’–, š’Œš’‚š’•š’‚ š‘«š’‚š’š’…š’Šš’Ž, š’…š’Šš’‘š’†š’“š’š’–š’Œš’‚š’ š’–š’”š’‚š’‰š’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’Œš’†š’“š’‚š’”, š’Œš’†š’”š’†š’‰š’‚š’•š’‚š’ š’ƒš’‚š’Šš’Œ, š’‡š’Šš’”š’Šš’Œ š’šš’‚š’š’ˆ š’Œš’–š’‚š’•, š’”š’†š’“š’•š’‚ š’…š’Šš’”š’Šš’‘š’š’Šš’ š’•š’Šš’š’ˆš’ˆš’Š š’…š’‚š’ š’š’‚š’•š’Šš’‰š’‚š’ š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’“š’‚š’Šš’‰š’š’šš’‚.


š‘«š’‚š’š’…š’Šš’Ž š’Žš’†š’š’†š’ˆš’‚š’”š’Œš’‚š’ š’ƒš’‚š’ˆš’Š š’‘š’‚š’“š’‚ š’‘š’†š’”š’†š’“š’•š’‚ š‘Ŗš’‚š’š’š’ š‘·š’“š’‚š’‹š’–š’“š’Šš’• š‘»š‘µš‘°-š‘Øš‘« š’šš’‚š’š’ˆ š’Šš’Œš’–š’• š’…š’‚š’š’‚š’Ž š’Œš’†š’ˆš’Šš’‚š’•š’‚š’ š’Šš’š’Š, š’ƒš’‚š’‰š’˜š’‚ š’Žš’†š’š’…š’‚š’‡š’•š’‚š’“ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š‘·š’“š’‚š’‹š’–š’“š’Šš’• š‘»š‘µš‘° š’ˆš’“š’‚š’•š’Šš’”, š’•š’Šš’…š’‚š’Œ š’…š’Šš’‘š’–š’š’ˆš’–š’• š’ƒš’Šš’‚š’šš’‚ š’‚š’‘š’‚š’‘š’–š’. š‘¼š’š’•š’–š’Œ š’Šš’•š’– š’‚š’ˆš’‚š’“ š’‘š’‚š’“š’‚ š‘Ŗš’‚š’”š’Šš’” š’‹š’‚š’š’ˆš’‚š’ š’•š’†š’“š’‘š’†š’š’ˆš’‚š’“š’–š’‰ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’‚š’…š’‚š’š’šš’‚ š’š’Œš’š’–š’Ž š’šš’‚š’š’ˆ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š calo š’‘š’†š’š’†š’“š’Šš’Žš’‚š’‚š’ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’‹š’‚š’š’‹š’Š š’‚š’Œš’‚š’ š’Žš’†š’š’–š’š’–š’”š’Œš’‚š’ š’„š’‚š’š’š’ š’”š’Šš’”š’˜š’‚ š’”š’†š’Œš’‚š’š’Šš’‚š’. 


š‘ŗš’†š’š’†š’Œš’”š’Š š’‘š’†š’š’†š’“š’Šš’Žš’‚š’‚š’ š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š‘Ŗš’‚š’š’š’ š‘·š’“š’‚š’‹š’–š’“š’Šš’• š‘»š‘µš‘° š‘Øš‘« š’…š’Šš’š’‚š’Œš’”š’‚š’š’‚š’Œš’‚š’ š’”š’†š’„š’‚š’“š’‚ š’Œš’†š’•š’‚š’•, š’‹š’–š’‹š’–š’“, š’•š’“š’‚š’š’”š’‘š’‚š’“š’‚š’ š’…š’‚š’ š’”š’†š’”š’–š’‚š’Š š’‚š’•š’–š’“š’‚š’ š’šš’‚š’š’ˆ š’•š’†š’š’‚š’‰ š’…š’Šš’•š’†š’•š’‚š’‘š’Œš’‚š’ š’š’š’†š’‰ š‘Øš’š’ˆš’Œš’‚š’•š’‚š’ š‘«š’‚š’“š’‚š’• š’”š’†š’“š’•š’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’‘š’‚š’”š’•š’Šš’š’šš’‚ š’ˆš’“š’‚š’•š’Šš’”.š‘²š’‚š’Žš’Š š’‹š’–š’ˆš’‚ š’Žš’†š’š’ˆš’Šš’Žš’ƒš’‚š’– š’‚š’ˆš’‚š’“ š’‘š’‚š’“š’‚ š’‘š’†š’”š’†š’“š’•š’‚ š’Žš’†š’š’šš’Šš’‚š’‘š’Œš’‚š’ š’…š’Šš’“š’Š š’”š’†š’Žš’‚š’Œš’”š’Šš’Žš’‚š’ š’Žš’–š’š’ˆš’Œš’Šš’ š’–š’š’•š’–š’Œ š’…š’‚š’‘š’‚š’• š’ƒš’†š’“š’Œš’š’Žš’‘š’†š’•š’Šš’”š’Š š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’ƒš’‚š’Šš’Œ š’Žš’–š’š’‚š’Š š’…š’‚š’“š’Š š’…š’Šš’”š’Šš’‘š’š’Šš’š’Œš’‚š’ š’…š’Šš’“š’Š, š’‹š’‚š’ˆš’‚ š’Œš’†š’”š’†š’‰š’‚š’•š’‚š’, š’‡š’Šš’”š’Šš’Œ š’…š’‚š’ š’•š’Šš’š’ˆš’Œš’‚š’•š’Œš’‚š’ š’‘š’†š’š’ˆš’†š’•š’‚š’‰š’–š’‚š’. š‘ŗš’†š’“š’•š’‚ š’‘š’†š’“š’ƒš’‚š’š’šš’‚š’Œ š’Šš’ƒš’‚š’…š’‚š’‰ š’…š’‚š’ š’ƒš’†š’“š’…š’š’‚ š’ƒš’Šš’‚š’“ š’š’–š’š’–š’”, š’Œš’‚š’“š’†š’š’‚ š’”š’†š’š’‚š’Šš’ š’Œš’†š’Žš’‚š’Žš’‘š’–š’‚š’ š’Œš’‚š’š’Šš’‚š’, š‘»š’–š’‰š’‚š’ š’€š’‚š’š’ˆ š‘“š’‚š’‰š’‚ š‘²š’–š’‚š’”š’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’‰š’‚š’š’šš’‚ š’ƒš’Šš’”š’‚ š’Žš’†š’Žš’ƒš’‚š’š’•š’– š’Œš’‚š’š’Šš’‚š’, š’–š’‹š’‚š’“ š‘«š’‚š’š’…š’Šš’Ž.


š‘“š’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š’‘š’“š’‚š’‹š’–š’“š’Šš’• š‘»š‘µš‘° š’Šš’š’Š š’ƒš’–š’Œš’‚š’ š’”š’†š’ˆš’‚š’š’‚-š’ˆš’‚š’š’‚š’š’šš’‚, š’˜š’‚š’‹š’Šš’ƒ š’ƒš’†š’“š’–š’”š’‚š’‰š’‚ š’‚š’Œš’‚š’ š’•š’†š’•š’‚š’‘š’Š š’‹š’‚š’š’ˆš’‚š’ š’”š’‚š’Žš’‘š’‚š’Š š’Žš’†š’š’ˆš’š’“š’ƒš’‚š’š’Œš’‚š’ š’”š’†š’ˆš’‚š’š’‚š’š’šš’‚ š’Œš’Šš’•š’‚ š’”š’†š’Žš’–š’‚ š’…š’Šš’”š’Šš’š’Š š’šš’‚š’Šš’•š’– š’Žš’†š’š’ˆš’‚š’…š’– š’š’‚š’”š’Šš’ƒ, š’Œš’‚š’“š’†š’š’‚ š’š’‚š’”š’Šš’ƒ š’”š’†š’”š’†š’š’“š’‚š’š’ˆ š’•š’Šš’…š’‚š’Œ š’‚š’…š’‚ š’šš’‚š’š’ˆ š’•š’‚š’‰š’– š’„š’–š’Œš’–š’‘ š’…š’†š’š’ˆš’‚š’ š’Žš’†š’Žš’Šš’š’•š’‚ š’…š’š’‚ š’“š’†š’”š’•š’– š’š’“š’‚š’š’ˆ š’•š’–š’‚ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š’ƒš’†š’Œš’‚š’ š’–š’š’•š’–š’Œ š’Žš’‚š’‹š’– š’Žš’†š’š’ˆš’‚š’…š’– š’š’‚š’”š’Šš’ƒ š’ƒš’†š’“š’ˆš’‚š’ƒš’–š’š’ˆ š’Žš’†š’š’‹š’‚š’…š’Š š’‘š’“š’‚š’‹š’–š’“š’Šš’• š‘»š‘µš‘°-š‘Øš‘«.


š‘©š’†š’”š’š’Œ š’‘š’‚š’“š’‚ š’‘š’†š’”š’†š’“š’•š’‚ š’”š’†š’š’†š’Œš’”š’Š, š’‚š’Œš’‚š’ š’ƒš’†š’“š’‚š’š’ˆš’Œš’‚š’• š’Žš’†š’š’–š’‹š’– š‘»š’†š’“š’š’‚š’•š’† š‘²š’š’“š’†š’Ž šŸšŸ“šŸ/š‘©š’‚š’‚š’ƒš’–š’š’š’‚š’‰, š’Šš’Œš’–š’•š’Š š’•š’‚š’‰š’‚š’‘š’‚š’ š’‘š’“š’š’”š’†š’” š’”š’†š’š’†š’Œš’”š’Š š’…š’‚š’“š’Š š’•š’Šš’Ž š’”š’†š’š’†š’Œš’”š’Š, š’”š’†š’Žš’š’ˆš’‚ š’Œš’‚š’š’Šš’‚š’ š’”š’†š’Žš’–š’‚ š’…š’Šš’ƒš’†š’“š’Š š’Œš’†š’”š’†š’š’‚š’Žš’‚š’•š’‚š’ š’…š’‚š’š’‚š’Ž š’‘š’†š’“š’‹š’‚š’š’‚š’š’‚š’, š’š’‚š’š’„š’‚š’“ š’…š’‚š’š’‚š’Ž š’Žš’†š’š’ˆš’‰š’‚š’…š’‚š’‘š’Š š’”š’†š’š’†š’Œš’”š’Š, š’”š’–š’Œš’”š’†š’” š’”š’†š’š’‚š’š’–. *(š’€š’‚š’š’”š’†š’)

×
Berita Terbaru Update